خبر

پایان طرح پژوهشی «طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف»

پایان طرح پژوهشی «طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف»

طرح پژوهشی دکتر فریبرز درودی با نام «طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف» به پایان رسید.

به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۱۱ شورای پژوهش که در ششم آذر ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف» توسط دکتر فریبرز درودی، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات به پایان رسید.

هدف این پژوهش برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های وابسته به آموزش‌عالی است. یافته‌های این پژوهش نشان داده است که تدوین فرایند برگزاری همایش بهتر است با ایجاد دبیرخانه دائمی همراه باشد. بخش های متعدد مانند تدارکات، تبلیغات، انتشارات، تشریفات، روابط عمومی، دیداری و شنیداری، طراحی و امور سایت در همایش وجود داشته باشد. شرایط تعیین موضوع همایش، انتخاب رییس و دبیرهای همایش، وظایف کمیته علمی، دبیرعلمی، دبیر اجرایی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فرایندهای همکاری و ویژگی‌های نرم‌افزار همایش، آگاهی‌رسانی، تبلیغات و نحوه برگزاری همایش مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. همکاری میان کتابخانه‌ها نقش مهمی در برگزاری همایش دارد.

همچنین نتایج پژوهش در قالب یک برنامه مدون و منظم با فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت همایش تدوین شده است. این فرایند به صورت قدم به قدم و شکل گرفته و از مرحله تصویب و ایجاد هیئت‌رئیسه و ساختار اصلی همایش تا فرایندها اجرایی، تخصصی و کاربردی به شکل مدون و منظم معرفی شده است. تمامی مراحل اجرایی همایش با توجه به کاربردها در یک فرایند بیان شده است.

گفتنی است روش پژوهش پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت عتف هستند. سنجش در ۲۲ استان و ۲۷ دانشگاه و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس آمار توصیفی و در قالب جدول صورت گرفته است. روش نمونه‌گیری تمام شماری است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است و روش رسیدن به فرایند برگزاری همایش از طریق اعمال دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی است.

افزودن دیدگاه