خبر

پایان طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب ‌و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی»

پایان طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب ‌و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی»

طرح پژوهشی دکتر علی نعیمی صدیق با عنوان «طراحی مدل کسب ‌و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی» به پایان رسید.

به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۲۹۴ شورای پژوهش که در ۲۶ تیر ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب ‌و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی» توسط دکتر علی نعیمی صدیق، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات به پایان رسید.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با هدف حفظ رضایت کاربران قصد دارد در جهت تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، خدمات سامانه‌های خود را به‌فروش برساند. با توجه به اینکه سامانه همانندجو، میزان تشابه گزارش‌های پژوهشی را با پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌های کشور می‌سنجد، در این طرح پژوهشی ابتدا مدل کسب‌وکار خدمات سامانه همانندجو طراحی شد و شرکای کلیدی این سامانه تعیین شدند. همچنین ساختار هزینه‌ها و مدل درآمدی این سامانه مشخص شد. بازارهای گوناگون خدمات سامانه همانندجو به بازار انحصاری شامل بازار پایان‌نامه و رساله و بازار چندقطبی شامل دو بازار نشریات و همایش‌های علمی تقسیم شدند. سپس تقاضای بالقوه و میزان اهمیت رقبای هر بازار به تفکیک شناسایی شد و اینکه در هر یک از بازارها  چه استراتژی قیمتی در نظر گرفته شده است که با توجه به مزیت رقابتی سامانه، سهم قابل کسب از بازار در وضعیت مطلوب قرار گرفت و در نهایت در مدل پیشنهادی سود خدمات این سامانه بیشینه ‌گشت. رقابت در نظر گرفته شده در بازارهای مختلف از نوع رقابت هم‌زمان (تعادل نش) است که با رویکرد نظریه بازی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت.

افزودن دیدگاه