مدل کسب و کار

پایان طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب ‌و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی»

پایان طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب ‌و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی»

به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۲۹۴ شورای پژوهش که در ۲۶ تیر ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب ‌و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی» توسط دکتر علی نعیمی صدیق، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده ...

مدل کسب و کار پایگاه پارساهای ایرانداک تشریح شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در ابتدای این سخنرانی علمی، بهروز رسولی،  دانشجوی دکتری پژوهشگاه، ضرورت مدل کسب و کار و اجزای آن را تشریح کرد.

وی گفت: پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی (پارساها) یکی از مهمترین پدیده‌های دو دهه اخیر در زمینه مدیریت اطلاعات و دسترس‌پذیری منابع اطلاعاتی است.

موج اول...

برگزاری سخنرانی علمی مدل کسب و کار پایان‌نامه‌‌ها و رساله‌های الکترونیکی در ایرانداک

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» بهروز رسولی، در این نشست با عنوان «مدل کسب و کار پایان‌نامه‌‌ها و رساله‌های الکترونیکی: مورد مطالعه ایرانداک» سخنرانی خواهد کرد.

سرفصل‌های این سخنرانی عبارتند از:

·         تعریف پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی،

·         تعریف مدل کسب و کار،

·         ...