طراحی مدل کسب‌ و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی

طراحی مدل کسب‌ و کار و قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی
تير ۱۳۹۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با هدف حفظ رضایت کاربران قصد دارد در جهت تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، خدمات سامانه‌های خود را به‌ فروش برساند. با توجه به اینکه سامانه همانندجو، میزان تشابه گزارش‌های پژوهشی را با پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌های کشور می‌سنجد، در این طرح پژوهشی ابتدا مدل کسب‌وکار خدمات سامانه همانندجو طراحی می‌گردد و شرکای کلیدی این سامانه تعیین می‌شوند. همچنین ساختار هزینه‌ها و مدل درآمدی این سامانه مشخص می‌شود. بازارهای گوناگون خدمات سامانه همانندجو به بازار انحصاری شامل بازار پایان‌نامه و رساله و بازار چندقطبی شامل دو بازار نشریات و همایش‌های علمی تقسیم می‌گردند. سپس تقاضای بالقوه و میزان اهمیت رقبای هر بازار به تفکیک شناسایی شده و اینکه در هر یک از بازارها چه استراتژی قیمتی در نظر گرفته شود که با توجه به مزیت رقابتی سامانه، سهم قابل کسب از بازار در وضعیت مطلوب قرار گیرد و در نهایت در مدل پیشنهادی سود خدمات این سامانه بیشینه ‌گردد. رقابت در نظر گرفته شده در بازارهای مختلف از نوع رقابت هم‌زمان (تعادل نش) است که با رویکرد نظریه بازی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار می‌گیرد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نعیمی صدیق،‌ علی، و آرمان ساجدی‌نژاد. ۱۳۹۷. طراحی مدل کسب‌ و کار و  قیمت‌گذاری خدمات همانندجو با استفاده از نظریه بازی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه