خبر

تصویب چهار استاندارد در سازمان ملی استاندارد با همکاری ایرانداک

استاندارد‌های «اطلاعات و مستندسازی – اصطلاح‌نامه‌ها و هم‌کنش‌پذیری آنها با واژگان‌های دیگر قسمت ۱: اصطلاح‌نامه‌های بازیابی اطلاعات و  قسمت ۲: هم‌کنش‌پذیری با واژگان‌های دیگر»، «اصطلاح‌شناسی – واژه‌گزینی – هماهنگ‌سازی مفاهیم و اصطلاحات» و «اطلاعات و مستندسازی – مباحث آماری و کیفی مربوط به آرشیوسازی وب» در سازمان ملی استاندارد به ثبت رسید.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» زهرا دهسرایی، مدیر ساماندهی و تحلیل اطلاعات و دکتر ملوک السادات بهشتی، عضو هیئت علمی ایرانداک به عنوان کارشناسان متخصص در زمینه اصطلاح‌شناسی و اصطلاح‌نامه‌ها در سازمان ملی استاندارد دعوت به همکاری شده و به عنوان رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد و هم‌چنین متخصص موضوعی در دو استاندارد شروع به فعالیت و همکاری نمودند و در نهایت پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط برمبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران در دویست و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی مورخ ۲/۱۲/۹۵ تصویب و به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شد.

گفتنی است، دو استاندارد «اطلاعات و مستندسازی – اصطلاح‌نامه‌ها و هم‌کنش‌پذیری آنها با واژگان‌های دیگر قسمت ۱: اصطلاح‌نامه‌های بازیابی اطلاعات و  قسمت ۲: هم‌کنش‌پذیری با واژگان‌های دیگر»، به صورت ترجمه با عنوان‌های: اطلاعات و مستندسازی اصطلاح‌نامه‌ها و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان‌های دیگر، بخش اول: اصطلاح‌نامه‌های بازیابی اطلاعات و بخش دوم: تعامل‌پذیری با واژگان‌های دیگر در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به وسیله ایرانداک به جامعه متخصص ارائه شد.

این دو استاندارد بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی /منطق‌های به روش "ترجمه تغییر یافته" تهیه و تدوین شده که شامل ترجمه تخصصی کامل متن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است.

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌­های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب­‌نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌­شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف­ کنندگان، صادرکنندگان و وارد­کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌­­های دولتی و غیر­دولتی حاصل می­‌­شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌­نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می­‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی­‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند درکمیته ملی طرح، بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می­‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد(ISO) ،کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی(OIML) است و به عنوان تنها رابط کمیسیون کدکس غذایی(CAC) در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

افزودن دیدگاه