تصویر dehsaraie@irandoc.ac.ir

زهرا دهسرایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

زندگی‌نامه

زهرا دهسرایی کارشناسی شیمی محض خود را در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه خوارزمی دریافت نموده است و کارشناس ارشد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در گرایش کتابخانه‌های دانشگاهی سال ۱۳۹۳ به اتمام رساند. کار پژوهشی خود را از سال ۱۳۷۵ با همکاری در مرکز اطلاعات و مدارک علمی در گروه نمایه‌سازی و ویرایش منابع غیرکتابی شروع کرده است. هم‌اکنون مدیر سازماندهی و تحلیل اطلاعات می‌باشد. بیشترین فعالیت‌‌های او در این پژوهشگاه پیرامون سازماندهی و تحلیل اطلاعات و اصطلاح‌نامه است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی اصطلاح‌نامه‌، هستی‌شناسی، مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات، و مدیریت فراداده‌ها است.

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

زمینه‌های پژوهش

سازماندهی اطلاعات
اصطلاح‌نامه‌ها
تحلیل اطلاعات
داده‌کاوی

تماس

طرح پژوهشی

کتاب

ندارد