زبان فارسی

تصویب چهار استاندارد در سازمان ملی استاندارد با همکاری ایرانداک

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» زهرا دهسرایی، مدیر ساماندهی و تحلیل اطلاعات و دکتر ملوک السادات بهشتی، عضو هیئت علمی ایرانداک به عنوان کارشناسان متخصص در زمینه اصطلاح‌شناسی و اصطلاح‌نامه‌...

اختصارسازی در زبان فارسی

اختصارسازی در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها