سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

رویداد دوره‌ای: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۳۰ آبان ۱۳۹۴
سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

افزودن دیدگاه