سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
شنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

افزودن دیدگاه