جامعه اطلاعاتی و سینما

متروپلیس: الیناسیون و ماشینیسم

متروپلیس: الیناسیون و ماشینیسم

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
1984: آرمان‌شهر وضدآرمان‌شهر

۱۹۸۴: آرمان‌شهر وضدآرمان‌شهر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ترومن‌شو: ابرواقعیت و رئالیتی تی‌وی

ترومن‌شو: ابرواقعیت و رئالیتی تی‌وی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن