افشاگر

سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن