وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور

فایل پیوست: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
دوراهی‌های اخلاقی که مهندسان با آن مواجه هستند از چه نوعی است؟
آیا راه حلی برای خلاصی از دوراهی‌های اخلاقی وجود دارد؟
- نقش نوآوری‌های فناورانه در خلاصی از دوراهی‌های اخلاقی چیست؟
چکیده: 

در نظریه کنشگر شبکه، وساطت فناوری از هر جهت می‌تواند یک برنامه کنشی را تعدیل کند. این موضوع، در حوزه اخلاق، به طور طبیعی دو مسئله را ایجاد می‌کند: نخست اینکه فناوری‌ها تا چه اندازه در کنش‌ها و تصمیم‌های اخلاقی ما عاملیت دارند. در اینجا بحث ارتباط میان فناوری و اخلاق مطرح است؛ فناوری چگونه می‌تواند به اخلاق مرتبط شود؟ دوم اینکه، آیا می‌توان فناوری را نیز مسئول اخلاقی/ حقوقی یک کنش به لحاظ اخلاقی/ حقوقی مهم دانست یا خیر. اگر فناوری بتواند در یک کنش اخلاقی عاملیت و وساطت داشته باشد طبیعتا باید نوعی مسئولیت اخلاقی/ حقوقی را نیز برای آن متصور دانست. در این ارائه، نخست بحث کوتاهی در مورد تعریف و وضعیت هستی‌شناختی فناوری خواهیم داشت. سپس وارد ارتباط اخلاق و فناوری خواهیم شد و به پرسش‌های فوق خواهیم پرداخت.

موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
کلیدواژه: 
وساطت فناوری و اخلاق

افزودن دیدگاه