اخلاق

بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سخنرانی علمی «ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی» برگزار می‌‌شود

سخنرانی علمی «ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی» برگزار می‌‌شود

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» هفتمین سخنرانی از سلسله نشست‌های اخلاق در علم و فناوری با عنوان «ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی» با سخنرانی دکتر هادی صمدی،‌ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، در ایرانداک برگزار می‌‌شود.

پنلیست این...

سخنرانی علمی «مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی» برگزار می‌شود

سخنرانی علمی «مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی» برگزار می‌شود

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» ششمین سخنرانی از سلسله نشست‌های اخلاق در علم و فناوری با عنوان «مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی» با سخنرانی دکتر مهدی شقاقی،‌ استادیار دانشگاه شهید بهشتی، در ایرانداک برگزار ‌می‌شود.

پنلیست این سخنرانی دکتر...

وساطت فناوری و اخلاق

وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن