فناوری

وساطت فناوری و اخلاق

وساطت فناوری و اخلاق: با تکیه بر آرای برنو لاتور

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

دستاوردهای پژوهشی نوآوری و فناوری (الکترونیکی)

مکان: 
سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

گردهم‌آیی محققان نوآوری و فناوری

مکان: 
سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران