فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۰ مهر ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

  • مفهوم فضای سایبر؛
  • ساز و کارهای ارتباطی فضای سایبر؛
  • تعامل در فضای سایبر (شبکه‌های اجتماعی و وبلاگستان فارسی).
فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

افزودن دیدگاه