شبکه‌های اجتماعی

فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در سخنرانی علمی معرفی کاربردهای علمی شبکه‌های اجتماعی مطرح شد: معرفی کاربردهای علمی تلگرام/ نامشخص بودن میزان استفاده علمی از تلگرام

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در سخنرانی علمی «معرفی کاربردهای علمی شبکه‌های اجتماعی: تلگرام، ریسرچ‌گیت و انجمن» ضمن معرفی کاربردها و قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی علمی، آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی به صورت عمومی صورت گرفت.

در ابتدای این سخنرانی مرتضی نبی‌میبدی دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات ایرانداک با...

برگزاری سخنرانی علمی "معرفی کاربردهای علمی شبکه‌های اجتماعی: تلگرام، ریسرچ‌گیت و انجمن"

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» مرتضی نبی میبدی، دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات سخنرانی خود را با عنوان «معرفی کاربردهای علمی شبکه‌های اجتماعی: تلگرام، ریسرچ‌گیت و انجمن» ارائه خواهد کرد.

هدف از این سخنرانی تشریح کاربردهای علمی موردهایی از این شبکه‌ها است و هم‌چنین، چگونگی به کار گیری گروه و کانال در...