فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۹ شهريور ۱۳۹۱

سرفصل‌های سخنرانی:

  • مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی؛
  • سامانه‌های مدیریت یادگیری و سامانه‌های مدیریت محتوا؛
  • سامانه‌های منبع باز؛
  • کلاس مجازی؛
  • ابزارهای پدیدآوری؛
  • استانداردهای اسکورم؛
  • مدل تجمیع محتوا؛
  • شبکه‌های اجتماعی و یادگیری؛
  • محیط کار؛
  • ناوش و ترتب.
فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

افزودن دیدگاه