یادگیری الکترونیکی

اهمیت و جایگاه تعامل و برنامه‌های گروهی در آموزش و یادگیری الکترونیکی

اهمیت و جایگاه تعامل و برنامه‌های گروهی در آموزش و یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی

کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو