تصویر sahli@students.irandoc.ac.ir

فرزانه سهلی وایقان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه تهران

زندگی‌نامه

فرزانه سهلی وایقان، دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی است. وی کارشناسی ارشد خود را در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه تهران در سال ۹۳ و کارشناسی خود را در همین رشته از دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال ۹۰ دریافت کردهاست.  بیشتر فعالیت‌های پژوهشی او پیرامون بازاریابی و تحلیل استراتژیک است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی را بازاریابی، تحلیل استراتژیک، برندسازی، تجاری‌سازی اطلاعات، و مطالعه دانش‌آموزان تشکیل می‌دهد.  

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی با گرایش مدیریت اطلاعات. دانشگاه تهران
    پایان‌نامه: تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی مراکز خدمات اطلاعاتی بر اساس مدل دیوید در چارچوب ۴P بازاریابی با راهنمایی دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی

زمینه‌های پژوهش

بازاریابی
تحلیل استراتژیک

تماس