تصویر Sadeghi@students.irandoc.ac.ir

عباس صادقی پوریانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زندگی‌نامه

 در سال ۱۳۷۹ مدرک کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر را اخذ نمودم. با کسب رتبه اول کشوری آزمون استخدامی وارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شدم و در آن سازمان به عنوان برنامه‌نویس رایانه مشغول به کار شده و سپس با تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز بودجه، مسئولیت تلفیق برنامه و بودجه استان همدان را عهده‌دار شدم. تجربه گران‌سنگ استفاده از مدل‌های علمی در آن سازمان فرصت مناسبی برای اینجانب بود، از جمله: ارائه ایده برنامه‌ریزی مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی و پیوندهای مکانی به منظور برنامه‌ریزی آینده که در سند آمایش درج گردید.

ارائه و اجرای مدل ارزیابی فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی با روش نظارت همزمان مالی، فنی و عملیاتی و ارائه مدل توزیع منابع اعتباری در سه جلد به اتفاق کارشناسان سازمان برنامه و بودجه همدان از دیگر فعالیت‌های بنده بوده است. فرصت دیگر، حضور ۷ ساله به عنوان مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری بود که تجارب فوق‌العاده‌ای در مدیریت شبکه‌های بزرگ و تجارب مدیریتی درحوزه فناوری اطلاعات از جمله در زمینه توسعه خدمات الکترونیک، توسعه شبکه دولت، در حوزه داده‌کاوی و در زمینه پیشخوان‌های دولت به دست آوردم.

تحصیلات

  • ۱۳۷۷ - ۱۳۷۹ کارشناسی ارشد ریاضی . دانشگاه صنعتی امیرکبیر
    پایان‌نامه: چندگوناهای چنبره‌ای بر فضای گسسته با راهنمایی دکتر فرهاد رحمتی

  • ۱۳۷۴ - ۱۳۷۷ کارشناسی ریاضی با گرایش محض. دانشگاه بوعلی سینا

زمینه‌های پژوهش

برنامه‌ریزی
داده‌کاوی
مدیریت فناوری اطلاعات

تماس