تصویر mahaki@irandoc.ac.ir

علی‌اصغر محکی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

زندگی‌نامه

‌‌‌‌‌‌‌

تحصیلات

  • ۱۳۷۹ - ۱۳۸۳ - دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی . دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات تماس

راهنمایی

بررسی مقایسه‌ای فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب در صدا و سیمای استان یزد و کرمانشاه
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. نامشخص

رسانه و نظم و امنیت با تاکید بر پیشگیری از جرم
۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی