علی‌اصغر محکی

تصویر mahaki@irandoc.ac.ir

دکتر علی‌اصغر محکی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی

mahaki@irandoc.ac.ir

رسانه و نظم و امنیت با تاکید بر پیشگیری از جرم

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳

بررسی مقایسه‌ای فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب در صدا و سیمای استان یزد و کرمانشاه

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳