استفاده از چارچوب BSC جهت رتبه‌بندی واحدهای استراتژیک کسب‌وکار بر اساس عملکرد نوآورانه

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
تاریخ: 
دى ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه