تدوین استراتژی دیجیتال در زنجیره تامین خدمات بانکی با تکیه بر استراتژی اقیانوس آبی

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
تاریخ: 
مرداد ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه