رتبه‌بندی تامین‌کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش داده‌ها (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران)

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
تاریخ: 
دى ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه