بهروز رسولی

تصویر Rasouli@students.irandoc.ac.ir

دکتر بهروز رسولی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Rasouli@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدل کسب‌و‌کار
محتوا و کتابخانه‌های دیجیتال
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
حقوق مالکیت فکری
علم‌سنجی
دو سفر ـ دو سمینار

دو سفر ـ دو سمینار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جست‌و‌جوی عوامل

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها