بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۵ آذر ۱۳۹۸
بیوتکنولوژی تولیدمثل و تغییر فهم اخلاقی از ساختار خانواده

افزودن دیدگاه