۱۹۸۴: آرمان‌شهر وضدآرمان‌شهر

رویداد دوره‌ای: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تاریخ برگزاری: 
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
1984: آرمان‌شهر وضدآرمان‌شهر

افزودن دیدگاه