سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

رویداد دوره‌ای: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۸ آذر ۱۳۹۴
سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

افزودن دیدگاه