سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
شنبه - ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰
سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

افزودن دیدگاه