پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی: نقش و جایگاه ایرانداک

رویداد دوره‌ای: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
بدرفتاری‌های علمی چیست؟
مصادیق آن در جامعه دانشگاهی و پژوهشی ایران (چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ ساختاری) چگونه ظاهر گردیده است؟
آیا پیامدهای و تبعات بدرفتاری‌های علمی در جامعه دانشگاهی و پژوهشی ایران محدود به نهاد آموزشی است یا از پیامدهای اجتماعی متعدد و متنوعی نیز برخوردار است؟
نقش نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در گسترش بدرفتاری‌های علمی در جامعه دانشگاهی و پژوهشی چیست؟
نقش و جایگاه فعلی ایرانداک را از نظر حقوقی و اخلاقی در پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
چشم‌انداز مناسب و مؤثر جایگاه ایرانداک برای پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی در جامعه دانشگاهی و پژوهشی ایران را چگونه تصویر می‌کنید؟
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۴ آذر ۱۳۹۷
پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی

افزودن دیدگاه