پایان‌نامه

دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی

دومین جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی

مکان: 
دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گذر شمار رکوردهای پایگاه گنج از ۴۳۰ هزار پایان‌نامه

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» با افزایش تعداد رکوردهای پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)، در حال حاضر ۹۳۳ هزار و ۸۷۱ رکورد اطلاعات علمی بر روی پایگاه گنج قابل جست‌و‌جو است.

گفتنی است، در آخرین به‌روزرسانی بیش از ۳ هزار رکورد به پایان‌نامه‌های...

گذر شمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های پایگاه گنج از ۴۰۰ هزار

اطلاعات بیش از ۹۱۹ هزار مدرک علمی در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در دسترس کاربران قرار گرفت.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» با افزایش تعداد رکوردهای پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)، در حال...

صفحه‌ها