ایران

چالش‌های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

چالش‌های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
چالش‌ها و راهکارهای اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی در ایران

چالش‌ها و راهکارهای اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها