رویا پورنقی

تصویر pournaghi@irandoc.ac.ir

دکتر رویا پورنقی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

pournaghi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
علم‌سنجی
مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر اساس مدل SWOT

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۵

بررسی امکان‌سنجی اجرای آموزش مجازی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵
آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها