ایجاد پایگاه داده از تصاویر موجود در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) بر اساس یک روش هوشمند

چکیده

در اسناد و مقالات علمی، تصاویر حاوی اطلاعات مهمی هستند و در بسیاری از موارد با بررسی آنها به تنهایی می‌توان به ایده اصلی و یا نتایج مهم مقاله علمی پی‌برد بدون اینکه لازم باشد کل مقاله را مطالعه کرد. به همین دلیل بسیاری از موتورهای جستجوگر مستندات علمی به دنبال فراهم کردن امکان بازیابی اطلاعات از تصاویر در پایگاه اطلاعاتی خود هستند، به طوری که کاربر با وارد کردن یک جست‌وجو، علاوه بر متن مقالات بتواند به تصاویری هم که به آن جست‌وجو مربوط می‌شود، دسترسی پیدا کند. هم اکنون در پایگاه اطلاعاتی گنج، که حاوی حجم زیادی از مستندات علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فارسی کشور است، امکان جست‌وجو بر اساس یک عبارت متنی پرس‌وجو و بازیابی و نمایش نتایج جست‌وجو در قالب فراداده‌های متنی (عنوان، چکیده، پدیدآور، سال انتشار) وجود دارد. لیکن در حال حاضر اطلاعات از تصاویر موجود در اسناد گنج بازیابی نمی‌شود.

 جهت مجهز کردن گنج به امکان بازیابی اطلاعات از تصاویر، لازم است که در ابتدا روشی برای استخراج تصاویر و توضیحات متنی مربوط به آنها از هر مستند علمی طراحی و پیاده‌سازی گردد و یک پایگاه داده از تصاویر و توضیحات متنی آنها فراهم شود. سپس در مرحله بعد، با تقویت الگوریتم‌های بازیابی در گنج (در صورت نیاز)، این دست از اطلاعات درباره هر سند نیز در بازیابی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد و در نتایج نهایی در قالبی مشخص نمایش داده شود. طرح پژوهشی حاضر دو بخش دارد، بخش اول طراحی و پیاده‌سازی روشی جهت استخراج تصاویر و توضیحات متنی آنها است و بخش دوم ایجاد پایگاه داده تصاویر و فراهم ساختن امکان بازیابی تصاویر برای کاربران است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

فخرزاده، آزاده، و عمار جلالی‌منش. زودآیند. ایجاد پایگاه داده از تصاویر موجود در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) بر اساس یک روش هوشمند. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه