فناوری اطلاعات

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

مکان: 
مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما

صفحه‌ها