خبر

پنج مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های «کیو. اس.» جای گرفتند

پنج مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های «کیو. اس.» جای گرفتند

بر پایه ویرایش ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.» که در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شده است، پنج مؤسسه ایرانی میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «تهران»، «علم و صنعت ایران»، و «شیراز» در جایگاه نخست تا پنجم ملی در این نظام رتبه‌بندی هستند. گفتنی است که «دانشگاه شهید بهشتی» نیز در یکی از سنجه‌های این نظامِ رتبه‌بندی جایگاه جهانی به دست آورده، ولی در رتبه‌بندی فراگیر جایگاه جهانی ندارد.

«کیو. اس.» در تازه‌ترین ویرایش خود نام بیش از ۱۰۰۰ مؤسسه برتر را منتشر کرده است تا راهنمای دانشجویان در گزینش دانشگاه برای ادامه تحصیل آنها باشد. آوازه علمی، آوازه شغلی، نسبت دانشجو به هیئت علمی، سرانه استناد به هر عضو هیئت علمی، نسبت اعضای هئیت علمی جهانی، و نسبت دانشجویان جهانی شش سنجه کلیدی این نظام برای ارزیابی مؤسسه‌ها هستند. منابع گردآوری داده برای اندازه‌گیری این سنجه‌ها؛ پیمایش‌های جهانی، نمایه استنادی اسکوپوس، و پرسشنامه‌ای است که مؤسسه‌ها پر می‌کنند. در جدول یک، امتیاز، رتبه ملی، و رتبه جهانی مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول ۱. رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «کیو. اس.»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

۲۷.۶

۱

۴۰۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۴.۸

۲

۴۷۷

دانشگاه تهران

۲۰.۲

۳

۵۹۱-۶۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰.۰

۴

۶۰۱-۶۵۰

دانشگاه شیراز

۱۳.۳

۵

۸۰۱-۱۰۰۰

 

جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «کیو. اس.»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

آوازه

علمی

آوازه

شغلی

نسبت دانشجو

به هیئت علمی

هیئت علمی جهانی

دانشجوی

جهانی

سرانه استناد

به هئیت علمی

دانشگاه صنعتی شریف

۱۱.۹

۲۷.۴

۹.۸

۴.۵

۲.۷

۸۷.۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵

۱۸.۳

۵.۶

۸.۲

۲.۴

۹۶

دانشگاه تهران

۲۰.۳

۲۲.۱

۴

۱.۸

۲.۴

۴۳.۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶.۲

۱۰.۳

۳.۲

-

۱.۴

۷۸.۳

دانشگاه شیراز

۶.۳

۶.۶

۶.۵

-

۱.۳

۴۳.۴

دانشگاه شهید بهشتی

-

-

-

-

-

۲۵.۵

 

بر پایه گزارش سال ۲۰۲۰ «کیو.اس.»، دانشگاه «MIT» پیشگام است و «Stanford University»، «Harvard University»، «California Institute of Technology - Caltech»، «University of Oxford»، «ETH Zurich - Swiss Fed. Inst. of Tech.»، «University of Cambridge»، «Imperial College London»، «University of Chicago»، و «UCL» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه