خبر

وبومتریکس جایگاه جهانی 655 مؤسسة ایرانی را در ژانویة 2020 منتشر کرد

وبومتریکس جایگاه جهانی ۶۵۵ مؤسسه ایرانی را در ژانویه ۲۰۲۰ منتشر کرد

بر پایه ویرایش ژانویه سامان رتبه‌بندی «وبومتریکس» (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۵۵ مؤسسه ایرانی در سیاهة ۲۰ هزار مؤسسه‌ای این سامان هستند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، «دانشگاه تهران» مؤسسه برتر ایرانی است که در این سیاهه در رتبه ۴۳۶ جهان و نخست ملی جای گرفته است. پس از این، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «تربیت مدرس»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «فردوسی مشهد»، و «شیراز» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. حضور (یا اندازه اطلاعات در وب)، تأثیر (یا مشاهده‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت/ باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد. در جدول یک، رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو، رتبه جهانی آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است. سیاهه همه مؤسسه‌های ایرانی را در این رتبه‌بندی می‌توان در سامانه «نما» دید.

 

جدول ۱. رتبه ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژانویه ۲۰۲۰

نام مؤسسه

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۱

۴۳۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲

۵۶۸

دانشگاه صنعتی شریف

۳

۷۶۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴

۷۹۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵

۷۹۳

دانشگاه تربیت مدرس

۶

۸۶۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷

۹۵۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۸

۹۵۴

دانشگاه فردوسی مشهد

۹

۹۵۶

دانشگاه شیراز

۱۰

۱۱۰۶

 

جدول ۲. رتبه ۱۰ مؤسسه برتر ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژانویه ۲۰۲۰

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

سرآمدی

دانشگاه تهران

۱۶۶

۱۰۸۲

۵۳۹

۲۸۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۵

۱۵۷۲

۳۹۸

۴۰۴

دانشگاه صنعتی شریف

۸۵۹

۱۵۴۵

۲۱۳۰

۴۹۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۴۴۰

۲۶۹۸

۶۹۳

۴۴۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۹۳

۱۸۸۷

۶۰۳

۶۹۸

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۷

۳۳۷۴

۶۳۲

۵۴۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۵۳

۳۷۴۵

۸۱۵

۵۸۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۳۸

۳۷۲۶

۷۶۵

۵۷۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۳۸

۲۸۶۰

۸۶۱

۷۷۶

دانشگاه شیراز

۱۳۵۷

۳۶۲۹

۹۰۰

۷۷۱

 

بر پایه گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و «Stanford University»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Washington»، «University of Michigan»، «University of Oxford»، «Columbia University New York»، «Cornell University»، و «University of Pennsylvania» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ نزدیک به ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه