خبر

31 مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفتند

۳۱ مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفتند

۳۱ مؤسسه ایرانی در رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفتند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» ۳۱ مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «تربیت مدرس»، «تبریز»، «شیراز»، «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران»، «کاشان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان»، «سمنان»، «یاسوج»، «یزد»، «گیلان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز»، «صنعتی سهند»، «رازی»، «اصفهان»، «شهید باهنر کرمان»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز»، «بوعلی سینا»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه‌الله (عج)»، «ارومیه»، و «مازندران» مؤسسه‌هایی هستند که نامشان در این فهرست آمده است و در جایگاه نخست تا سی‌ویکم ملی هستند. افزون بر این مؤسسه‌ها، چهار دانشگاه «بین‌المللی امام خمینی»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران»، و «صنعتی شیراز» نیز اگرچه از دیدگاه ارزیابی فراگیر در میان ۱۵۰۰ مؤسسه برتر جهان نیستند، ولی در حوزه‌های موضوعی گوناگون جایگاه جهانی دارند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامه تحصیل در کشورهای خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که آوازه و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها را در بر دارد، می‌تواند به آنها در گزینش مؤسسه‌ها یاری رساند. این نظام به رتبه‌بندی ۱۵۰۰ مؤسسه برتر از نزدیکِ ۸۰ کشور پرداخته است. مؤسسه «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار روی‌هم‌رفته استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی، نسبت همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه «اینسایتس») گردآوری می‌شوند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی آمده است.

 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۵۲.۴

۱

۴۰۵

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۰.۵

۲

۴۵۴

دانشگاه صنعتی شریف

۴۵.۸

۳

۵۹۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۵.۷

۴

۵۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۴۳.۳

۵

۶۷۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۳.۲

۶

۶۷۸

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۳.۲

۶

۶۷۸

دانشگاه تربیت مدرس

۳۸.۹

۸

۸۱۰

دانشگاه تبریز

۳۷.۹

۹

۸۴۱

دانشگاه شیراز

۳۷.۷

۱۰

۸۵۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

۳۷.۱

۱۱

۸۶۷

علم و صنعت ایران

۳۷

۱۲

۸۷۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۶.۵

۱۳

۸۸۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

۳۲.۸

۱۴

۹۹۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۲۹.۷

۱۵

۱۱۱۶

دانشگاه کاشان

۲۸

۱۶

۱۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

۲۷.۸

۱۷

۱۱۸۰

دانشگاه سمنان

۲۷

۱۸

۱۲۰۷

دانشگاه یاسوج

۲۶.۸

۱۹

۱۲۱۳

دانشگاه یزد

۲۶.۳

۲۰

۱۲۲۳

دانشگاه گیلان

۲۵.۹

۲۱

۱۲۴۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

۲۵.۳

۲۲

۱۲۶۲

دانشگاه صنعتی سهند

۲۳.۹

۲۳

۱۲۹۹

دانشگاه رازی

۲۳.۸

۲۴

۱۳۰۰

دانشگاه اصفهان

۲۳.۸

۲۴

۱۳۰۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۳.۲

۲۶

۱۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

۲۳.۲

۲۶

۱۳۲۳

دانشگاه بوعلی سینا

۲۲.۳

۲۸

۱۳۴۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه‌الله (عج)

۲۲.۱

۲۹

۱۳۴۷

دانشگاه ارومیه

۱۸.۳

۳۰

۱۴۴۰

دانشگاه مازندران

۱۵.۶

۳۱

۱۴۹۷

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

ـ

ـ

ـ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

ـ

ـ

ـ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

ـ

ـ

ـ

دانشگاه صنعتی شیراز

ـ

ـ

ـ

 

بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز»، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و دانشگاه‌های «MIT»، «Stanford University»، «University of California--Berkeley»، «University of Oxford»، «California Institute of Technology»، «Columbia University»، «Princeton University»، «University of Cambridge»، و «University of Washington» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی کرده و روزآمد می‌کند، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه