خبر

طرح پژوهشی «ارزیابی تأثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس» به پایان رسید

طرح پژوهشی «ارزیابی تأثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس» به پایان رسید

طرح پژوهشی مهری صدیقی با نام «ارزیابی تأثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌ شده در پایگاه اسکوپوس)» به پایان رسید.

 به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۴۰ شورای پژوهش که ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد، طرح پژوهشی «ارزیابی تأثیر پژوهش‌ با رویکرد آلتمتریکس: (مطالعه موردی: منتخبی از تولیدات علمی ایران نمایه‌ شده در پایگاه اسکوپوس)» توسط مهری صدیقی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم اطلاعات و با نظارت دکتر سعید اسدی به پایان رسید.

با توجه به رشد روزافزون استفاده از وب اجتماعی و ابزارهای آن به‌ عنوان بستر انتشار بروندادهای پژوهشی و ارتباطات علمی، ضرورت ارزیابی و داوری کیفیت آن دسته از پژوهش‌های علمی که از طریق این بستر منتشر می‌شوند، بیش از پیش وجود دارد. این پژوهش که یک مطالعه کاربردی است، با هدف اصلی بکارگیری شاخص‌های جایگزین (آلتمتریکس) به‌ عنوان راه‌حلی برای بررسی اثرگذاری فعالیت‌های پژوهشی در رسانه‌های اجتماعی انجام شده است.  جامعه پژوهش عبارت است از مقاله‌های منتشر شده پژوهشگران ایرانی در حوزه‌‌های موضوعی علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی که در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه‌ شده‌اند و به‌ دلیل دارا بودن شناساگر شی دیجیتال (DOI)، امکان رصد فعالیت آلتمتریک آنها وجود دارد. به‌ منظور بررسی حضور و میزان انتشار بروندادهای پژوهشی در رسانه‌های اجتماعی و نیز سنجش میزان تأثیر آنها، از اطلاعات برخی از مهم‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات آلتمتریکس از قبیل آلتمتریکس‌اکسپلورر و پلام‌آنالیتیکس استفاده شده است. مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم اجتماعی حدود ۱۲ درصد و در حوزه علوم کامپیوتر تنها حدود چهار درصد از مجموع مقالات بازیابی شده را تشکیل داده است. مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی منتشرکننده مقالات پژوهشگران ایرانی در هر یک از دو حوزه موضوعی فوق به‌ ترتیب عبارت بودند از: مندلی، توییتر و فیسبوک. با توجه به پایین‌بودن میزان ضریب همبستگی دو متغیر همکاری علمی پژوهشگران و میزان تأثیر تولیدات علمی، به‌نظر می‌رسد افزایش تعداد نویسندگان مقالات در دو حوزه موضوعی فوق، تأثیر قابل توجهی در نمره آلتمتریک این مقالات ندارد. نتایج آزمون همبستگی وجود رابطه آماری معنادار و ضعیفی را میان دو متغیر دسترسی آزاد مجلات و میزان تأثیر علمی مقالات (نمره آلتمتریک) در حوزه علوم اجتماعی نشان داده؛ در حالی که در حوزه علوم کامپیوتر رابطه ‌آماری معنی‌دار بین دو متغیر فوق مشاهده نشده است. همچنین با توجه به وجود همبستگی بین دو متغیر کیفیت مجلات منتشرکننده مقالات و عملکرد آلتمتریک آنها در هر دو حوزه موضوعی مورد مطالعه می‌توان نتیجه گرفت مقالات منتشرشده در مجلات با شاخص‌های کیفیت بالاتر، دارای نمره آلتمتریک بیشتری بوده و از میزان حضور بیشتری در رسانه‌های اجتماعی برخوردار هستند.

افزودن دیدگاه