خبر

کتاب دستاوردهای ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات منتشر شد

کتاب دستاوردهای ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات منتشر شد

کتاب «دستاوردهای ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات» به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش «روابط عمومی‌ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، این کتاب در ۲۹۷ صفحه و هشت فصل به معرفی کلیات ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، محصولات برگزیده، برندگان جوایز مختلف، مجوعه مقالات منتخب، جوایز اعطا شده به برگزیدگان و بازتاب همایش در رسانه‌ها پرداخته است که حاصل تلاش یک ساله کادر علمی و اجرایی همایش است.

افزودن دیدگاه