خبر

دریافت بالاترین ضریب تاثیر (0/235) در قلمرو موضوعی (در میان 14 نشریه) برای پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات

دریافت بالاترین ضریب تاثیر (۰/۲۳۵) در قلمرو موضوعی (در میان ۱۴ نشریه) برای پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات بالاترین ضریب تاثیر (۰/۲۳۵) را در قلمرو موضوعی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در میان ۱۴ نشریه دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات بالاترین ضریب تاثیر (۰/۲۳۵) را در قلمرو موضوعی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در میان ۱۴ نشریه دریافت کرد و در دسته Q1 در ارزیابی سال ۱۳۹۴ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.) جای گرفت.

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم‌تراز‌خوانی است که اولین شماره آن با نام «نشریه فنی مرکز مدارک علمی» در مهرماه ۱۳۵۱ منتشر گردید و انتشار آن با تغییر نام به «فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی» و «فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات» و از زمستان ۱۳۹۰ با تغییر نام به «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» و با اعتبار علمی- پژوهشی منتشر می‌شود. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران تعلق دارد.

افزودن دیدگاه