پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» (پاییز ۹۷)، با ۱۸ عنوان مقاله منتشر شد.

 همچنین، این شماره از فصلنامه  دربرگیرنده مقالات ذیل است:

·         دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران: خدمتی...

تازه‌ترین شماره «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

تازه‌ترین شماره «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" تازه‌ترین شماره «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» (زمستان ۹۶)، با ۱۸ عنوان مقاله منتشر شد.

 همچنین، این شماره از فصلنامه دربرگیرنده مقالات ذیل است:

  •  ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان؛
  • ...

شماره بهار «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" جدیدترین شماره «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» (بهار ۹۵)، با ۱۳ عنوان مقاله منتشر شد.

 همچنین، این شماره از فصلنامه  دربرگیرنده مقالات ذیل است:

·         سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و نقش آمار و اطلاعات در آن؛

·         ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی-...

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات نشریه برتر کشور شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در شانزدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری ۱۳۹۴، نشریه علمی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات به عنوان «نشریه علمی برتر گروه علوم انسانی» انتخاب شد.

گفتنی است، در سال جاری، تنها حوزه علوم انسانی دارای نشریه برتر بوده و فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، به عنوان تنها...

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات نشریه برتر کشور شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در شانزدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری ۱۳۹۴، نشریه علمی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات به عنوان «نشریه علمی برتر گروه علوم انسانی» انتخاب شد.

به همین مناسبت لوح تقدیری از جانب دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات...

کسب بالاترین امتیاز پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال ۱۳۹۳، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات بالاترین امتیاز را در گروه خود، بدست آورد.

کمیسیون نشریات علمی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی کشور با استفاده از شاخص‌های مورد نظر، ارزیابی نشریات علمی را سال ۱۳۹۳ به انجام رساند.

در این...

کسب بالاترین امتیاز پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال ۱۳۹۳، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات بالاترین امتیاز را در گروه خود، بدست آورد.

کمیسیون نشریات علمی در راستای رتبه‌بندی و ارتقای نشریات علمی کشور با استفاده از شاخص‌های موردنظر، ارزیابی نشریات علمی را سال ۱۳۹۳ به انجام رساند.

در این...