خبر

نام ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست موسسه‌های برتر آسیا

بر پایه آخرین ویرایش گزارش موسسه آموزش عالی «تایمز» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده نام ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست موسسه‌های برتر آسیا قرار گرفته است.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» و بر پایه آخرین ویرایش گزارش موسسه آموزش عالی «تایمز» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی اصفهان»، «علم وصنعت»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «تبریز»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «شیراز»، «شهید بهشتی»، «فردوسی مشهد»، «اصفهان»، «گیلان»، «الزهرا (س)»، «بیرجند»، «یزد»، و «زنجان» توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه نخست تا هجدهم ملی قرار گیرند. چهار موسسه از ۱۸ موسسه ایرانی نیز در فهرست ۱۰۰ موسسه برتر آسیا جای گرفته‌اند.

افزون بر این در ویرایش ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی «تایمز» روی‌هم‌رفته ۳۵۹ موسسه از ۲۵ کشور آسیایی در شمار موسسه‌های برتر «تایمز» رتبه‌بندی شده‌اند. نظام رتبه‌بندی آموزش عالی «تایمز» موسسه‌های پیشرو آسیا را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی و امتیاز کل موسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه موسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی آسیایی موسسه آموزش عالی «تایمز»

نام موسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۷.۱

۱

۳۷

دانشگاه صنعتی شریف

۳۶.۴

۲

۸۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۵.۵

۳

۸۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۴.۳

۴

۹۶

دانشگاه علم وصنعت

۳۲.۶

۵

۱۰۸

دانشگاه تهران

۲۹.۱

۶

۱۳۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۸.۶

۷

۱۴۲

دانشگاه تبریز

۲۷.۸

۸

۱۴۸

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۵.۷

۹

۱۷۳

دانشگاه شیراز

۲۴.۶

۱۰

۱۸۸

دانشگاه شهید بهشتی

۲۴.۴

۱۱

۱۹۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۱.۴-۲۳.۹

۱۲

۲۵۰ـ۲۰۱

دانشگاه اصفهان

۲۱.۴-۲۳.۹

۱۳

۲۵۰ـ۲۰۱

دانشگاه گیلان

۱۷.۷-۲۱.۳

۱۴

۳۰۰ـ۲۵۱

دانشگاه الزهرا (س)

۱۳.۶-۱۷.۶

۱۵

۳۵۰ـ۳۰۱

دانشگاه بیرجند

۱۳.۶-۱۷.۶

۱۶

۳۵۰ـ۳۰۱

دانشگاه یزد

۱۳.۶-۱۷.۶

۱۷

۳۵۰ـ۳۰۱

دانشگاه زنجان

۱۳.۶-۱۷.۶

۱۸

۳۵۰ـ۳۰۱

 

 

جدول ۲. امتیاز موسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی آسیایی موسسه آموزش عالی «تایمز»
نام موسسهاستنادهادرآمدهای صنعتیچشم‌انداز جهانیپژوهش

آموزش

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۹۹.۱

۵۶.۱

۱۵.۵

۱۵.۳

۲۹.۸

دانشگاه صنعتی شریف

۳۶.۶

۹۶.۴

۱۹.۶

۳۲

۲۸.۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۵.۳

۷۴.۴

۱۶.۸

۳۳.۳

۳۲.۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۱.۸

۸۴.۱

۲۰.۱

۲۵.۴

۲۵.۴

دانشگاه علم وصنعت

۳۶.۳

۵۱.۲

۱۵.۱

۳۰.۵

۳۰.۲

دانشگاه تهران

۲۸.۲

۳۱.۸

۲۱.۴

۲۵.۷

۳۵.۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۱.۴

۳۵.۶

۱۷.۷

۱۷

۵۲.۴

دانشگاه تبریز

۳۵.۲

۴۱.۲

۱۶

۱۸.۲

۲۹.۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۷

۴۷.۴

۱۶.۷

۲۳.۱

۲۳.۳

دانشگاه شیراز

۱۸.۴

۴۵.۳

۱۶.۶

۲۵.۴

۲۷.۲

دانشگاه شهید بهشتی

۱۹.۱

۴۶.۷

۱۶.۴

۲۴.۷

۲۶.۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۰.۱

۳۵.۸

۲۰.۲

۱۸.۲

۲۷.۳

دانشگاه اصفهان

۹.۱

۴۱.۴

۱۶.۱

۲۵.۱

۲۹.۷

دانشگاه گیلان

۲۴.۴

۳۲

۱۴

۱۳.۷

۲۱.۶

دانشگاه الزهرا (س)

۱۴.۳

۳۳.۳

۱۳.۸

۱۱.۵

۲۱.۴

دانشگاه بیرجند

۸.۷

۳۲

۱۴.۶

۹.۵

۱۸.۶

دانشگاه یزد

۱۴.۸

۰.۴

۱۵.۵

۱۲.۳

۱۷.۵

دانشگاه زنجان

۱۵.۷

۳۸.۳

۱۷.۳

۱۱.۸

۱۹.۴

 

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ موسسه آموزش عالی «تایمز»، «National University of Singapore» با بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه‌های آسیا است و «Tsinghua University»، «Peking University»، «University of Hong Kong»، «Hong Kong University of Science and Technology»، «Nanyang Technological University, Singapore»، «Chinese University of Hong Kong»، «University of Tokyo»، «Seoul National University»، و «Korea Advanced Inst. of Sci & Tech. » در جایگاه دوم تا دهم این نظام هستند.

گفتنی است، در ویرایش پیشین این نظام ۱۴ موسسه ایرانی در فهرست ۳۰۰ موسسه برتر جای گرفته بودند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، با راه‌اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش‌هایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد. سامانه «نما» در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۲۳
بهمن
ساخت مدل کسب‌و‌کار برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتالی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
دانشجو: بهروز رسولی استاد راهنما: دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور: دکتر سام سلیمانی استاد داور:...
۱۲
دى
بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران
دانشجو: حمیدرضا مختاری اسکی استاد راهنما: دکتر سیروس علیدوستی استاد مشاور: دکتر جمشید بهشتی، دکتر...