خبر

نام 18 موسسه ایرانی در فهرست برترین‌های «موسسه آموزش عالی تایمز»

نام ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست برترین‌های «موسسه آموزش عالی تایمز»

موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، نام ۱۸ موسسه ایرانی را در فهرست موسسه‌های برتر دنیا منتشر کرده است.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم وصنعت»، «صنعتی اصفهان»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «صنعتی شریف»، «تبریز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «گیلان»، «اصفهان»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا»، «بیرجند»، «یزد»، و «زنجان» توانسته‌اند به ترتیب در فهرست موسسه‌های برتر قرار گیرند.

گفتنی است، رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» موسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند

افزودنی است، ۱۴ موسسه از ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست ۱۰۰۰ موسسه برتر قرار گرفته‌اند در حالی که در ویرایش پیشین این نظام ۱۳ موسسه ایرانی در این فهرست بودند.

در ویرایش ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی «تایمز» روی‌ هم‌ رفته یک هزار و ۱۰۲ موسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند.

 در جدول یک رتبه‌ جهانی و امتیاز کل موسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه موسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی موسسه آموزش عالی «تایمز»

نام موسسه

امتیاز کل

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۲.۴-۴۵.۱

۳۵۰ـ۳۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه علم وصنعت

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه تبریز

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه تهران

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۱.۵-۳۰.۶

۸۰۰ـ۶۰۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه گیلان

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه اصفهان

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه شیراز

۱۵.۶-۲۱.۴

۱۰۰۰ـ۸۰۱

دانشگاه الزهرا

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

دانشگاه بیرجند

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

دانشگاه یزد

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

دانشگاه زنجان

۹.۲-۱۵.۵

۱۰۰۱ +

 

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه آموزش عالی «تایمز»، «دانشگاه آکسفورد» دارای بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه‌های جهان است.

افزون بر این، پس از این دانشگاه، «University of Cambridge» ،«California Institute of Technology» ،«Stanford University» ،«MIT» ،«Harvard University» ،«Princeton University» ،«Imperial College London-ICL» ،«University of Chicago» ،«ETH Zurich- Swiss Federal Institute of Technology Zurich» (جایگاه دهم مشترک با«University of Pennsylvania») جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به‌دست آورده‌اند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، با راه‌اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش‌هایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد. سامانه «نما» در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎