علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۶ آبان ۱۳۹۴

این ژورنال کلاب با محوریت مقاله مرتبط با عنوان «design science in information systems research» برگزار شد.

چکیده:

بیشتر پژوهش‌های حوزه نظام‌های اطلاعاتی تحت تاثیر دو پارادایم علم رفتاری و علم طراحی بوده است. علم رفتاری به دنبال توسعه و آزمون نظریه‌هایی است که رفتار انسان یا سازمان را توضیح می‌دهند یا پیش‌بینی می‌کنند. پارادایم علم طراحی به دنبال گسترش مرز قابلیت‌های انسانی و سازمانی از طریق خلق مصنوع‌های جدید و نوآورانه است. هدف پدیدآوران در این مقاله تشریح عملکرد پژوهش علم طراحی در حوزه نظام‌های اطلاعاتی، از طریق یک چارچوب مفهومی جامع و رهنمودهای شفاف، برای فهم، اجرا، و ارزیابی پژوهش است. در پارادایم علم طراحی، دانش و درک دامنه یک مسئله و راه‌حل آن در ساختمان و کاربرد یک مصنوع طراحی شده قابل دستیابی است.

علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

افزودن دیدگاه