نظام‌های شناساگر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاریخ برگزاری: 
۲۷ بهمن ۱۳۹۳

محورهای سخنرانی:

  • تعریف شناساگر دیجیتالی؛
  • مشخصه‌های اصلی شناساگر دیجیتالی؛
  • کاربردهای شناساگر دیجیتالی؛
  • ارزیابی تطبیقی نظام‌های شناساگر موجود با مشخصه‌های شناساگرهای دیجیتالی؛
  • معرفی نظام‌های شناساگر دیجیتالی مطرح در سطح دنیا.
نظام‌های شناساگر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی

افزودن دیدگاه