شناساگر دیجیتالی

نظام‌های شناساگر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی

نظام‌های شناساگر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
شناساگر دیجیتال شی اطلاعاتی: ضرورت‌ها، کاربردها و نظام‌ها

شناساگر دیجیتال شی اطلاعاتی: ضرورت‌ها، کاربردها و نظام‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو