چالش‌های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۳ آذر ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

  • تجارت الکترونیکی: مفاهیم اولیه و زیر‌ساخت‌های لازم؛ 
  • موفقیت‌های اهداف تجارت الکترونیکی در ایران و جهان؛
  • چالش‌های موجود توسعه تجارت الکترونیکی در ایران؛
  • راهکارهایی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران.

سخنران: دکتر سید علی اکبر صفوی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شیراز

چالش‌های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

افزودن دیدگاه