آیین دادرسی مدنی ایران

پایان طرح پژوهشی «اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹)»

به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۲۷۶ شورای پژوهش که در ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد، طرح پژوهشی «اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹)» توسط دکتر بیگ‌زاده، استادیار پژوهشکده جامعه و...