خبر

دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال 2015 میلادی منتشر شد

دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سامانه «دانش ایران (دا)»، گزارش سنجه‌های ارزیابی انتشارات علمی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی را منتشر کرده است.

به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، این اثر داده‌های دو نمایه جهانی «وب آو ساینس (واس)» و «اسکوپوس» را تحلیل می‌کند. «دانش ایران» برای نخستین بار هم‌پوشانی این دو پایگاه را روشن و آمار درستِ انتشارات علمی ایران را در جهان گزارش می‌کند. نام مؤسسه‌های ایرانی در این سامانه، یک‌دست و نگارش گوناگون نام آن‌ها شناسایی و انتشاراتشان درهم شده‌اند. افزون بر این، در «دانش ایران» همکاری ملی مؤسسه‌های ایرانی نیز تحلیل و گزارش شده است. آمار انتشارات علمی بر پایه وابستگی‌های گوناگون سازمانی (همانند وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ و...) نیز در «دانش ایران» در دسترس است.

بر پایه داده‌های این سامانه، جایگاه ایران در بیشتر سنجه‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی بهبود یافته است. شمار انتشارات ایران در «واس» از ۳۱.۴۸۸ اثر در سال ۲۰۱۴ به ۴۱.۹۸۹ اثر در سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است. پژوهشگران ایرانی در «اسکوپوس» نیز ۴۵.۴۱۵ اثر دارند. شمار آثار ایرانیان در این دو پایگاه پس از کنارگذاشتن همپوشانی‌ها ۵۴.۱۹۳ اثر است. بیشتر انتشارات ایرانیان در سال ۲۰۱۵ میلادی در «واس» در زمینه علوم تجربی و زمین‌شناسی و در «اسکوپوس» در زمینة علوم فیزیک است. مؤسسه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری کلیدی‌ترین بازیگران در انتشار آثار بوده و در پدیدآوری پیرامون ۶۶ درصد از انتشارات ایران (۲۷.۶۹۶ رکورد) نقش داشته‌اند.

پیرامون ۲۱ درصد از انتشارات ایرانیان در هر دو پایگاه با همکاری پژوهشگران خارجی به رشته نگارش در آمده‌اند و ۵۸ درصد آثار نیز دستاورد همکاری ملی مؤسسه‌های ایرانی هستند. پیرامون ۲۰ درصد از انتشارات ایرانیان در سال ۲۰۱۵ هیچ استنادی نگرفته‌اند. کم‌تر از یک درصد از انتشارات ایران در یک درصد نخست نشریه‌های باکیفیت و کم‌تر از نُه درصد آن‌ها در ۱۰ درصد نخست نشریه‌های باکیفیت منتشر شده‌اند.

سنجه‌های ارزیابی انتشارات علمی ایران در «دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۵» گزارش شده‌اند که نسخه الکترونیکی تمام‌متن آن http://da.irandoc.ac.ir/upload/publications/IranKnowledge-2015.pdf در دسترس است.

افزودن دیدگاه