خبر

شمار مدارک علمی پایگاه گنج از یک میلیون و 250 هزار گذر کرد

شمار مدارک علمی پایگاه گنج از یک میلیون و ۲۵۰ هزار گذر کرد

پیشینه بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار مدرک علمی در پایگاه اطلاعات علمی ایران در دسترس کاربران قرار دارد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» تا پایان سال گذشته، پیشینه بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار مدرک علمی در پایگاه اطلاعات علمی ایران قرار گرفت.  بر پایه گزارش عملکرد ۱۳۹۸ ایرانداک، بیش از ۵۸۷ هزار پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور، بیش از ۱۶ هزار پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور، و نزدیک به ۲۵۰ هزار پیشنهاده در پایگاه گنج قرار گرفته است.

همچنین در سال ۱۳۹۸، روزانه ۱۶۶ پارسا، ۱۱۶ پیشنهاده و دو پارسای خارج از کشور با همکاری ۴۵۲ موسسه آموزش‌عالی در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بارگزاری شده است.

افزودنی است هشت کتاب، ۶۰ مقاله نشریه، نه مقاله در همایش ملی، و نه مقاله در همایش جهانی در سال گذشته منتشر شده و نه طرح پژوهشی تقاضامحور و ۱۷ طرح پژوهشی سازمانی پایان یافته است.

گفتنی است در سال گذشته، ۱۲۵ دوره آموزشی برای ۱.۲۰۷ نفر دانش‌پذیر در ایرانداک برگزار شده است.

لازم به ذکر است گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به پنج ماموریت بنیادین ایرانداک؛ پژوهش، مدیریت اطلاعات علم و فناوری، آموزش، همکاری و هماهنگی، و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری پرداخته که متن کامل و داده‌نمای این گزارش در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه